Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2013

10:57
6227 48ca
no na pewno nie ja.
10:56
The idea of buddha mind is not purely a concept or a theoretical, metaphysical idea. It is something extremely real that we can experience ourselves. In fact, it is the ego that feels that we have an ego. It is ego that tells us, “My ego is bothering me. I feel very self-conscious about having to be me. I feel that I have a tremendous burden in me, and I wonder what the best way to get rid of it is.” Yet all those expressions of restlessness that keep coming out of us are the expression of buddha nature: the expression of our unborn, unobstructed, and nondwelling nature.
— Chogyam Trungpa
Reposted byhormeza hormeza
Sponsored post
14:56
10:56
People usually consider walking on water or in thin air a miracle. But I think the real miracle is not to walk either on water or in thin air, but to walk on earth. Every day we are engaged in a miracle which we don't even recognize: a blue sky, white clouds, green leaves, the black, curious eyes of a child -- our own two eyes. All is a miracle.
— Thich Nhat Hanh
10:56
6140 0673
The Girl with Big Eyes by Steve Wallace
Reposted bydiebitchdiejayda-norton

October 04 2013

18:40
Świat nie może umrzeć. Wielu już pokoleniom zdawało się, że świat umiera. Ale to tylko ich własny świat umierał.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted fromolimpia olimpia viadygoty dygoty
18:39
0187 d575
Reposted from21gramow 21gramow viacorvax corvax
18:37
8319 896c
Reposted fromstylte stylte
18:37
18:36
8229 7980
Westland Tai Poutini National Park
18:28
5122 043c
Reposted fromkoldun koldun viajeannes jeannes

October 03 2013

09:32
When there's a disappointment, I don't know if it's the end of the story. It may just be the beginning of a great adventure.
— :) Pema Chödrön
Reposted bymiziu89 miziu89
09:32
1168 7ef9
Reposted bymiziu89repekshampainsmorzandotoskalatteherbacianeherezjesmalldaisychowchowgingergluetinexlonsometravelerzaczarowanysyfdiscortselvishviva-salvadoregruftydeletemepleaseomgobserwatorbezstronny
09:31
1154 a674
always.
Reposted byblack-rabbitrepekradaetykiMezameAbbaPaterdivicocciuellakfiatikaloszredheadladyKoreangellalyzgaOhMyGodTheyKilledKennymalborghettokoskossidz-pan-w-chujmajkeyalex0muslowakrolowa-snieguunconsciousoxygeniumTomred97polecamloozikerreloveutionmartynkowatelesforaatrantafuckdiamonds4llmadziasiareloveutioninvisibleexistencepanpancernyzoenies

October 02 2013

20:55
0231 7e21
20:45
1989 275d
Reposted fromursa-major ursa-major viabradypus bradypus
20:37
20:30
20:26
6630 2877
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viadygoty dygoty
20:24
Któregoś wczesnego ranka w Dolinie Muminków Włóczykij obudził się w swoim namiocie i poczuł, że nadeszła jesień i czas ruszać w drogę. Taki wymarsz zawsze jest nagły. W jednej chwili wszystko się zmienia, temu, kto odchodzi, zależy na każdej minucie, szybko wyciąga namiotowe śledzie i gasi żar, zanim ktokolwiek przyjdzie przeszkadzać i wypytywać, i zaczyna biec, w biegu zarzucając plecak, i wreszcie jest już w drodze, raptem spokojny niczym wędrujące drzewo, na którym nie rusza się ani jeden liść. Tam gdzie stał namiot, świeci pusty prostokąt trawy. Później, kiedy zrobi się dzień, zbudzą się przyjaciele i powiedzą: „Odszedł, widać jesień się zbliża.”
— Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromstylte stylte viacorvax corvax
20:23
7420 62bc 500
Reposted from1NdyGo 1NdyGo viamotylkowa motylkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...