Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2011

10:09
3586 0e41
Reposted fromRedPenny RedPenny viadelikatnienie delikatnienie
10:08
10:05

To jest cisza zdumionych dusz.
— Sylvia Plath

August 15 2011

15:50
4103 ed5a
Reposted fromfakeplastictrees fakeplastictrees viaSenyia Senyia
13:24
6410 5f49 500
Reposted fromwintergirl wintergirl viaszila szila
12:44
2183 3174
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viasoadysta soadysta
08:05
8002 c384
Reposted fromjustadream justadream viaanja anja
08:04
4077 fdaf 500
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou viatoffifee toffifee
08:03
0058 c27e 500
08:03
"Sen to Chihiro no Kamikakushi" lub inaczej "Spirited Away: W Krainie Bogów". :)
Oscar dla Miyazakiego za najlepszą animację długometrażową.

August 14 2011

20:41
Parafrazując Murakamiego: Mam dwadzieścia lat, zatrzymałam się i od tego czasu nic mi nie przychodzi do głowy.
20:36
1098 7d2e 500
Reposted frompendzelek pendzelek viatoffifee toffifee
20:36
9373 58fb 500
Reposted fromdamagecase damagecase viatoffifee toffifee
20:28
  - Oczywiście, kiedyś będę musiał znaleźć pracę. (...) Ale kiedy się zastanawiam, co w takim razie chciałbym robić, niczego takiego nie znajduję. Gdyby ktoś mi kazał, pewnie mógłbym wykonywać prawie każdą pracę, ale nie przychodzi mi do głowy nic takiego, o czym pomyślałbym: to jest   t o. Na tym właśnie polega kłopot. Nic mi nie przychodzi do głowy.
 - A właściwie dlaczego na początku zająłeś się prawem?
 - J a k o ś   tak wyszło - powiedziałem. - Zawsze lubiłem czytać książki i naprawdę chciałem studiować literaturę. Lecz kiedy miałem wybrać kierunek studiów, pomyślałem, że literatura jest chyba zbyt, jakby to powiedzieć, spontaniczna.
 - Spontaniczna?
 - Chodzi mi o to, że literatura nie nadaje się na przedmiot studiów specjalistycznych, jest czymś, co naturalnie rodzi się z normalnego życia. Dlatego wybrałem prawo.

/Haruki Murakami, "Kronika Ptaka Nakręcacza"/
— story of my life, zamień tylko prawnika na inżyniera dźwięku, a z pechowego przypadku jednak elektronika.
20:18
5028 5258

julipinup:

Marilyn Monroe by Cecil Beaton, 1956

Reposted fromapm35 apm35 viamizuka mizuka
20:18
Człowiek to rzeczownik, a rzeczownikiem rządzą przypadki.
— Krystyna Siesicka "Zapałka na zakręcie"
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaMissMurder MissMurder
20:17
20:17
Wychodząc na powierzchnię, trzymali się za ręce. Ręka to fajna sprawa. Nie angażuje specjalnie osoby, która ją daje, a bardzo uspokaja tę, która ją otrzymuje.
20:16
20:15
4892 d953
Reposted frommuczalucza muczalucza viadiammond diammond
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl